tìm từ bất kỳ, như là plopping:
 
1.
It's just like kidding, only cooler.
You suck, I'm just kiddin' bro.
viết bởi wasomegay 08 Tháng hai, 2014