tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
The person who dies on kill cam on Call of Duty.
Aww, kill camee man, you suck.
viết bởi itsthesherf 03 Tháng một, 2010
3 2

Words related to kill camee

call duty modern of warfare