tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
the act of masterbation.
"Yo, Frenchy you wanna go get lifted at Goldstar Beach?" asks Jimbo. "Nah, suNN, I think Im gonna go home, kill Pablo and eat some spahgetti", replied Hal.
viết bởi Ready2Ruck 01 Tháng tư, 2004