tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
mouth; the "hole in your face" that you use to kiss others
"Wow, he's got a great kisshole."
viết bởi judah maccabee 20 Tháng một, 2010