tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
kissing anothers asshole ( which appears to resemble a "starfish")
kissing a starfish is the start of anal sex
viết bởi mclovin5557 04 Tháng mười hai, 2013