tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
a smelly fucking cunt
oh man u smell like a kit burton
viết bởi laura 10 Tháng bảy, 2003