tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
nickname for Kitakyushu.
Kita-Q is, hands down, the best city in Japan, maybe in all of Asia.
viết bởi KRHimself 23 Tháng tám, 2004

Words related to kita-q

kitakyushu