tìm từ bất kỳ, như là usuratonkachi:
 
1.
cockney rhyming slang fir : Chink aka. Chinese cunt
Jo fae the Pak Ho chinky take away is a kitchen sink
viết bởi Anonymous 02 Tháng mười một, 2003