tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:
 
1.
"How'd you sprain your ankle"
"I hurt it while kite landboarding, jumped 15 feet in the air and came down pretty hard."
viết bởi kchinook 15 Tháng một, 2009