Top Definition
A gentlemen who is hot
did you see that kito walk in?
#kito #gentlemen #hot #person #lake
viết bởi cindyyyy 23 Tháng sáu, 2007
a Bicol term for 'sex'
Napapakito ako saimo. (It seems I wanna have sex with you.)

Nagkikituan sinda sa sala. (They're having sex in the living room.)

Sawa na ako sa kito. (I'm tired of sex.)
#kito #nagkito #nagkikito #makito #parakito
viết bởi Bicolano Henyo 11 Tháng năm, 2011
Another phrase for a gay faggot who takes it up the butt everyday
Stop it!!! go away from me, you kito bastard
viết bởi humpty dumpty 28 Tháng hai, 2005
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×