tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
Short for "Krantz in the Pants"
pronounced Kip, the "t" is silent
"GET THERE KITP"

"kitp kitp double kipt double"
viết bởi shedoesthetango 09 Tháng tư, 2008

Words related to kitp

kip kipper krantz krantzinthepants