tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
The celebration of all things of poor taste and poor quality associated with the festive season.
Merry Kitschmas!
viết bởi Richard Price 08 Tháng mười hai, 2003