tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:
 
1.
pimping, to pimp (to kluch)
That shit is kluchorama yo.

yo lets go kluching.
viết bởi ryan 13 Tháng hai, 2003