tìm từ bất kỳ, như là dirty sanchez:
 
1.
A very konfused Klanman
uh oh it's the klueless klux klan
viết bởi fartbutt2x 23 Tháng tám, 2004