tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
when you go to the bathroom and the water splashes you in the butt
The kluflunkadunk got me all wet
viết bởi AJohnson 26 Tháng một, 2004