tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:
 
1.
an asian tea-bagger. them suckaz is crazy
klugens for love, klugens for life
viết bởi dan erickson 28 Tháng một, 2005