tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
kiss my damn teeth
why are u bugging me, kmdt
viết bởi qzan 19 Tháng năm, 2010