A guy who pretends to have feeling towards females, to cover up the sexual feelings he has towards men.
OMG knickerbocker i love you'' ''I love men.'' ''Dakota Taylor is my baby'' '' I love Dakota.''
#jared #faggot #gay guys #homos #knickerbocker
viết bởi you know? 07 Tháng mười, 2010
An immature move requiring someone to fart into a plastic bottle, cap it, and open and squeeze the plastic bottle to blow fart contents into another's face.
Did you see the look on that guys face after he got Knickerbockered?
#fart #queef #stink fist #stink bomb #stanky
viết bởi Mark Jizzowns 18 Tháng mười, 2006
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×