Top Definition
Noun. Breasts so pendulous and saggy that they could be knees.
Michael's mom was fine when she was young, but now she's got a pair of knits.
viết bởi Jojo Lemon 08 Tháng năm, 2005
One who is seen as a fool and a "retard"
Oh thats Shane Moran, he's a knit.
viết bởi Evan_The_Legend 18 Tháng hai, 2011
A girl who is hot where it matters. i.e. between the KNees and tITs.
She isn't the cutest, but she's super knit!
viết bởi halbey 30 Tháng một, 2009
code word for masturbation
Warren knits ALOT but he'll never admit to it.

Cathy: I knit a whole damn blanket last night.
Sam: HA I so beat you, I knit a blanket and a pillow case!
Cathy: DAMN... you win!!!
viết bởi ~sami~ <3 12 Tháng chín, 2007
see also knit a sweater
It sounds backwards but I like to buy a new sweater then knit another one
viết bởi Monkey Toker 20 Tháng sáu, 2006
To kill somebody, usually a square
Once I knitted a square
viết bởi joe scrub 21 Tháng một, 2007
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×