tìm từ bất kỳ, như là sweetest day:
 
1.
one who enjoys fellatio
That chick is a little knob gobblin!
She likes the taste!
viết bởi el jefe 25 Tháng mười một, 2003
 
2.
An ugly woman who gobles on knobs
Eze stop being a knob gobblin
viết bởi Fuzz0008 04 Tháng ba, 2010