tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
Cock sucker. One that likes to suck cock.
She a ho. She a knob guzzler.
viết bởi Knob sucker 04 Tháng ba, 2014