Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là dirty brownie:
 
1.
1.A person,that gets alot of,dick.
2.A slut.
3.Always sucking,dick.
4.A person,that hops,from knob,to knob.
Your mother is a knob hopper.
viết bởi Bob deez nuts 06 Tháng tám, 2007
14 3

Words related to knob hopper:

dick hops knob slut sucking