tìm từ bất kỳ, như là swoll:
 
1.
Homosexual male
That guy is a faggot, a knob hugger
viết bởi xTerminator3 13 Tháng mười hai, 2011