a small/ugly girl, who can't get enough pink pork probing, a cock loving crotch goblin
i can't whait for that little knob goblin to say ahh and start knob gobbling like a true whore
viết bởi mr_paul 09 Tháng năm, 2006
A goblin that infests your knob if you don't wear a condom.
Or, a goblin that like knobs.
Did you hear about Jimmy? He went to Tijuana and got knob goblins from a hooker.

While camping, Derek walked into the woods to take a leak, and was immediately fellated by a knob goblin. There were no survivors.
viết bởi Grossenschwaum 12 Tháng hai, 2006
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×