a small/ugly girl, who can't get enough pink pork probing, a cock loving crotch goblin
i can't whait for that little knob goblin to say ahh and start knob gobbling like a true whore
#crotch goblin #crotch gobblin #knob gobblin #nob goblin #nob gobblin
viết bởi mr_paul 09 Tháng năm, 2006
A goblin that infests your knob if you don't wear a condom.
Or, a goblin that like knobs.
Did you hear about Jimmy? He went to Tijuana and got knob goblins from a hooker.

While camping, Derek walked into the woods to take a leak, and was immediately fellated by a knob goblin. There were no survivors.
#penis #condom #meat #man #goblin.
viết bởi Grossenschwaum 12 Tháng hai, 2006
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×