tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
seems as if it should be genderless but actually it's not. It means fucking homo.
Yeah, she sucks dicks but watch out for him, he's a fucking knobsucker.
viết bởi notapaki 28 Tháng mười, 2003