tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
A very skillfull UT2003 player.
I am knotfreak.
viết bởi Anonymous 08 Tháng chín, 2003