tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
full of knots (pronounced nazi)
That rope is knotsy!!
viết bởi Hillary Ropponen 05 Tháng bảy, 2005