tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
a faggot on uconn football team
viết bởi Dan B 11 Tháng bảy, 2003