tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
A good book backwards
That book was so koobdooga
viết bởi koobdooga101 06 Tháng hai, 2010