tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
1.a person who prefers to fuck koalas rather than ppls

2. the projects of san fransisco california
1.johanna is a koobot

2. i live in the koobot
viết bởi Koobot 15 Tháng bảy, 2004