tìm từ bất kỳ, như là fob dot:
 
1.
fat/ugly/monsta
ulook like a koobtoosh
viết bởi ko 10 Tháng sáu, 2003