tìm từ bất kỳ, như là hipster:
 
1.
fat/ugly/monsta
ulook like a koobtoosh
viết bởi ko 10 Tháng sáu, 2003
1 2