tìm từ bất kỳ, như là hipster:
 
1.
is a guy who got a large dick
viết bởi Anonymous 12 Tháng tám, 2003