tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
corny ass
my teacher is Mrs. Kornas!!!
viết bởi D3 17 Tháng mười, 2003

Words related to kornas

companion cup jock nutty buddy protector strap
 
2.
a fucking corny ass
Mrs. Kornas has big eyeballs!
viết bởi Dianaz 18 Tháng mười, 2003