Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là queef:
 
1.
A synonym for gay, homosexual.
Don't be a fuckin' Kornel!
viết bởi Dickiness 17 Tháng chín, 2008
9 50