Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tittybong:
 
1.
H8ers of the Fucked up "KKK"
i'm asian and not rascist. Ku Klux Niggas (KKN) owns KKK!
viết bởi Wasnivek 25 Tháng chín, 2006
27 53

Words related to ku klux Niggas:

kkk is gayzorz kkk r gay kkkzorz suxzorz mj rascist