tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
getting your mind blown by the one and only kudzaishe.
"OMG I JUST GOT KUDZAI"D". "You just got Kudzai'd"
viết bởi MrMilani 19 Tháng mười, 2013