tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:
 
1.
To achieve musical excellence
I thought his set was gonna be rubbish but man did he Kujan it!
viết bởi Homer 20 Tháng mười một, 2004