tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
crazy, a bit out of mind, insane
These guys are totally kukuruku..
He is a bit kukuruku..
viết bởi muhama 02 Tháng mười một, 2008

Words related to kukuruku

crazy insane mad maniacal out of mind sily stupid unwise