tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Being cool. smooth. Being very laid back and just going with the flow.
Jimmy is so kulasik around girls!
viết bởi XOXOAEROPOSTALE 02 Tháng sáu, 2006

Words related to kulasik

smooth amazing cool easy-going laid-back