tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
rude food, unappetising
Can you stomach that kulf?
viết bởi Hercolena Oliver 19 Tháng ba, 2009

Words related to kulf

can food rude stomach that unappetising