Top Definition
The African term for an Indian...
( plural is kuliz)( Pronouced as Ku-lee)
e.g Damn that kuli and his/her spices...
I love my Kuliz!!!!!!!!
viết bởi Gawgus 16 Tháng tư, 2008
A person who date rapes themselves by getting so mashed that they pull women they wouldnt usually touch with a barge pole and do stuff they regret; effectively they 'date rape' themselves
its not my fault, the ketamine made me kuli myself
viết bởi lizzie1503 12 Tháng sáu, 2011
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×