tìm từ bất kỳ, như là kappa:
 
1.
de_struction, de_stroyed.
kulite just laid down the de_struction.
viết bởi supok 25 Tháng năm, 2003