Top Definition
1.A kiddingly mean insult mainly said towards lesbian friends.
2.A term used to replace the word gay.
3.An all around term used when being an idiot with friends replacing words like cool, awsome, far out, flipin sweet, wicked, and ect...
1.You stupid KUMATANG! I saw her first!
2.oh my god! Thats so effin KUMATANG! I cant believe she stole your girlfriend.
3.Dude no kumatangin way! You got her number! Thats so kumatang (cool).
viết bởi Megan and Jordon 25 Tháng chín, 2006
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×