tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
a biter
omg! my name is jacked! that is SO shiroi kumo! >_<
viết bởi annonymous 24 Tháng tám, 2003