tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
rhymes with veronika, its pimp like that
kuranima is pimpskizzle yeah yeah yee
viết bởi Cizzle 08 Tháng năm, 2005