tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
Area where people too pov to get jobs live in housing commision houses
Hey man lets go to Kurim
viết bởi Chelz 10 Tháng một, 2004