tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
A way of saying the name Crystal in Japanese.
Konnichiwa! Watashi wa Kurisutaru desu. Yoroshiku!
Translated: Hello! My name is Crystal. Nice to meet you!
viết bởi Akira Suzuki 30 Tháng mười một, 2009

Words related to kurisutaru

crystal japan japanese name yoroshiku