tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
Drunk slang for turkey sandwiches
Hey Juan, wheres the kurkey sammos!!
viết bởi Juan Loco, C-Bear, Ranimal 23 Tháng sáu, 2006

Words related to kurkey sammos

sammich sandwich turkeysandwich turkey sub turkey submarine