tìm từ bất kỳ, như là basic bitch:
 
1.
to quickly eat something
oh man...I JUST KURMED THAT WHOLE F*CKING PIZZA
viết bởi happemilk 26 Tháng mười hai, 2004