tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
the OK pairing of Nightcrawler (Kurt Wagner) and Amanda, who is not a superhero. not as good as kurtty. fully realised in both the comics and the evo.
I'm so glad that they brought back kurmanda!
viết bởi This random person 28 Tháng mười, 2006